Jak se pojistit na hory

I když čas letních dovolených u moře pomalu vrcholí, těm, kteří rádi jezdí na hory, pravá sezóna teprve začíná. Nejen v oblíbených slovenských Tatrách je počasí koncem srpna a začátkem září nejstabilnější, nehrozí tolik bouřky z tepla, nad ránem ještě zpravidla nemrzne a denního světla je ještě stále dost. Zkrátka babí léto je pro dovolenou na horách jako stvořené. Jak sjednat správné pojištění pro takový výlet do hor, aby se vám vyhnuly nepříjemné starosti o finance, o tom je následující článek.

Myslete dopředu a na vše

O tom, že člověk v horách podstupuje určitá vyšší rizika, není sporu. Při pobytu v horách se vystavujeme hned několika druhům nenadálých událostí, na něž je při sjednávání cestovního pojištění. Dají rozdělit na dvě zcela odlišné skupiny. První část tvoří takzvaná subjektivní rizika. Jsou to všechna rizika, které si způsobíte vy jako samotný pojištěnec. Například nezkušený turista si vymyslí zkratku mimo značené trasy, ztratí se a bude nucen bivakovat přes noc. Výsledkem je přinejmenším pořádné nachlazení, na horší následky však raději nemyslet. Subjektivní rizika může jedinec ovlivnit svým vlastním chováním a úmyslem, proto je nutné vždy do pojistky zahrnout typ aktivit, jaký hodláme v horách podnikat a mít jej hlavně rozmyšlený předem.

Na druhé straně jsou rizika objektivní, která pojištěnec nemůže ovlivnit. Vznikají v důsledku cizího zavinění nebo rozmarů přírody. Jedná se o špatné počasí, pád kamení či nedobrovolné setkání s medvědem. Tato rizika jsou velmi špatně předvídatelná a pojišťovna s nimi musí v ceně pojistného kalkulovat předem.

Zdraví je na prvním místě

Základem každé dobré cestovní pojistky je úhrada nákladů na léčebné výlohy a repatriace (tedy převezení zpět do ČR) a samozřejmě úrazová pojistka. Právě možné náklady na léčebné výlohy bývají tou nejproblematičtější položkou. Pokud budete nuceni v zahraničí podstoupit velmi náročnou operaci, mohou se reálné náklady vyšplhat až na desítky milionů korun. Nejsou proto výjimky, kdy pojišťovna sjednává limity v řádech stovek milionů. Některé pojišťovny v rámci nejdražších balíčků nabízí dokonce pojištění léčebných výloh bez limitu. To se může hodit hlavně, pokud se chystáte na cestu mimo EU. U úrazového pojištění je dobré kalkulovat s limitem alespoň kolem 500 000 Kč pro trvalé následky, případně smrt následkem úrazu.

Jak se připojistit na hory

I běžná turistika je pokládána za sportovní činnost a proto je třeba se vždy na tuto aktivitu připojistit, byť se jdete jen projít po značené trase v blízkosti hotelu. Pokud však provozujete vysokohorskou turistiku (POZOR, každá pojišťovna počítá s jinou hranicí nadmořské výšky pro vymezení tohoto pojmu) je třeba se ještě zvlášť připojistit mimo klasické sportovní pojištění. Stejně jako např. potápění, je i vysokohorská turistika počítána mezi takzvané rizikové sportovní aktivity.

Nezapomeňte také, že poměrně banální úraz jako je vymknutý kotník může v odlehlých oblastech znamenat problém a budete potřebovat zásah horské služby. Horská služba může výrazně pomoci také v jiných nouzových případech, jako je ztráta orientace nebo náhlá změna zdravotního stavu (např. alergická reakce na vosí štípnutí). Minimálním rozumným limitem pro zásah horské služby je 200 000 Kč. Při horolezeckých výpravách, kde reálně hrozí záchrana vrtulníkem, je dobré zaplatit dopředu členský příspěvek v horolezeckých spolcích a svazech. V Alpách je to například známý Alpenverein. Členové těchto spolků mají různé výhody nejen při případných záchranných akcích, ale také slevy na nákup sportovního vybavení apod.

Pomineme-li klasická horská nebezpečí, zvažte také pojištění svého sportovního vybavení pro případ krádeže. Není výjimkou, že lidé vlastní horské kolo dražší než osobní automobil. Pokud můžete byť jen teoreticky svým chováním způsobit škodu na majetku nebo zdraví třetí osobě, nezapomeňte se připojistit také v rámci odpovědnosti za škodu. V lepších cestovních pojistkách můžete najít také pojištění na nadstandardní asistenční a právní služby. Toto pojištění kryje rizika spojená např. se ztrátou dokladů.

Evropský průkaz pojištěnce a co od něj čekat

Řada lidí se při svých zahraničních cestách po EU spoléhá na tzv. evropský průkaz pojištěnce. Každý občan země EU má právo i v ostatních členských zemích právo čerpat veřejnou zdravotní péči v takovém rozsahu, v jakém by byla poskytnuta občanu dané země. Péče by měla být poskytnuta ve všech zařízeních napojených na veřejný systém zdravotního pojištění v dané zemi. Jenže právě zde může nastat hned celá řada zádrhelů. Pojištěnec totiž musí mj. hradit veškeré poplatky a doplatky stejné jako občané dané země. Navíc se jedná vždy o poskytnutí pouze lékařsky nezbytné zdravotní péče. Proto je lepší se na evropský průkaz spíše nespoléhat a to nejen při výletech v horách.

Základní pravidla pro sjednání pojistky

1) Dobře se zamyslete nad všemi aktivitami, které hodláte provozovat a sepište si je před sjednáním pojistky na papír

2) Myslete vždy na horší variantu. I když chcete jít na túru jen jeden den, sjednejte si příslušná připojištění

3) Srovnávejte nabídky více pojišťoven

4) Vždy si kontrolujte limity pojištění

5) Pojištění vždy sjednejte před odjezdem do zahraničí

Jak přemýšlet nad limity?

Při sjednávání cestovní pojistky je dobré mít na paměti optimální výši limitů případného pojistného plnění. Na leteckou záchranu v horách těžko bude stačit 100.000 Kč, obzvláště v Alpách. Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví druhé osoby pak nemusí stačit i několik milionů Kč. Pokud si s nastavením limitů nejste jisti, velmi rád vám poskytnu konzultaci a zajistím nabídky od řady pojišťoven.

Přeji vám šťastný návrat domů bez pojistných událostí.