J – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jádrová inflace Zvýšení indexu spotřebitelských cen celého spotřebního koše očištěné o sezónní vlivy, vliv změn regulovaných cen, vliv daňových úprav a jiná administrativní opatření vedoucí ke změně cen.
Jedinečné riziko Riziko vyplývající z aktivit emitenta. Lze diverzifikovat vhodným výběrem aktiv.
Jednoduché úročení Takové úročení, kdy se úroky počítají stále z původního kapitálu a úroky z předchozích úroků se dále neúročí.
Jistina Částka, kterou si klient od banky půjčí bez úroků.
Jmenovitá hodnota Peněžní částka uvedená v textu názvu např. cenného papíru. Někdy též označována nominální hodnota. Například u akcií je jmenovitá hodnota akcií užívána k určování poměru hlasovacích práv, v případě, že jsou vydány akcie s různou jmenovitou hodnotou. Jmenovitá hodnota narozdíl od tržní hodnoty je až na výjimky (split, reverzní split) v čase stálá.
Joint-venture Kapitálová spoluúčast samostatných partnerů na základě smlouvy. Jde o dočasné seskupení podnikatelských subjektů za účelem dosažení vymezeného cíle. Vzniká společné vlastnictví, odpovědnost a podíl na hospodářských výsledcích se dělí mezi jednotlivé účastníky podle smlouvy. V evropské oblasti se tato forma spoluúčasti nazývá konsorcium. Dnes se v ČR pod pojmem joint-venture chápe společný podnik se zahraniční majetkovou nebo technologickou účastí.