Finanční poradenství

Finpor
Jako finanční poradce se zaměřuji především na problematiku osobních a rodinných financí. Ve všech oblastech, a to i ve financích, je základem dobrý plán. Součástí tvorby plánu je detailní analýza příjmů a výdajů domácnosti, finančních cílů a sestavení podrobného investičního profilu. Výstupem mé finančně poradenské práce je pak vždy pečlivě připravený a vypočítaný osobní finanční plán klienta.

Pokud si chcete nechat sestavit osobní finanční plán, klikněte na tlačítko níže:

Mám zájem o sestavení finančního plánu zdarma