CH – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Charge karta Úvěrová platební karta nabízená nejbonitnějším zákazníkům. Klient má stanovenou bezúročnou lhůtu v délce 14 – 30 dnů od obdržení výpisu z karty. Během lhůty musí svůj závazek vyrovnat.
Chudoba Menší než minimální úroveň příjmů nezbytná k udržení života.